VVE Kiki

Vanaf 2013 werk ik met het vve programma kiki. Hierdoor kan ik nog beter aansluiten op de belevingswereld van uw kind(eren). Het is ook een goede start die ze hebben in hun weg naar de basisschool toe. Aan de hand van verschillende thema’s die beer Kiki elke keer meebrengt worden de kinderen gestimuleerd om nog meer te praten, lezen bewegen en meer. Samen zullen we vele spannende en leuke avonturen beleven, en wie weet komt Kiki ook wel een keertje bij jullie thuis logeren. Het thematisch werken is absoluut geen keurslijf, het speelse en informele leren van kinderen zullen ten alle tijden centraal blijven staan.

images (8)

Komende thema's die Kiki meebrengt;