Verzorging

Eten

We eten op vaste tijden, en met elkaar. Voor een baby geldt dat uw kindje gevoed wordt volgens het schema dat u gewend bent. Soms is het nodig dat in overleg met u een beetje aan te passen als er meer kinderen zijn. Voor flesvoeding zorg ik altijd dat het niet meer of minder dan een half uur scheelt met uw eigen tijden. Kinderen leren bij mij eten wat ‘de pot schaft’, maar er wordt niets opgedrongen. Niet lekker? Dan probeer je het even, en als je het echt niet lust, dan is er altijd wel iets op tafel wat je wel lekker vindt.

Eenmaal gekozen stimuleer ik wel dat het ook opgegeten wordt incl. de korstjes! Ik zorg altijd voor minstens 1 gezonde boterham en 1 of 2 zoet. Er wordt altijd melk gedronken bij de broodmaaltijden. Als uw kind een speciaal dieet heeft moet de voeding zelf meegebracht worden, ik zorg ervoor dat het kind zich aan het dieet kan houden.

Slapen

De kleintjes hebben hun nog slaap nodig, zeker als ze zo actief bezig zijn met zijn allen onder elkaar. Daarom heb ik ook bedjes staan, elk kind heeft een eigen vast bedje/kamer. In de slaapkamer is een babyfoon en ik ga vaak bij uw kindje kijken. Ik laat kinderen alleen bij elkaar slapen als het om kinderen uit 1 gezin gaat, mocht dit moeilijk gaan dan slapen ze apart.

In verband met het risico op wiegendood leg ik uw baby altijd op de rug te slapen. Ligt uw kindje liever op de buik, dan wil ik dat alleen doen als u verklaring ondertekent. Inbakeren doe ik liever niet, alleen in hoge uitzondering met toestemmingsverklaring van u.

Slaapzakjes en lakentjes heb ik voldoende in huis voor uw kindje dus dan hoef u dit niet met te nemen.
De slaapkamer lucht ik altijd even na het slapen en ’s nachts.

Verzorgen, hygiëne

Vanzelfsprekend is mijn huis schoon, slabbetjes en handdoeken worden dagelijks gewassen beddengoed was ik 1 keer per week net als de slaapzakken natuurlijk heeft uw kindje ook zijn/haar eigen beddengoed. Ook de kinderen wordt geleerd om handen te wassen na het toilet/potje, na het buiten spelen en voor het eten. Eten doen we aan tafel, niet lopend door het huis waardoor er geen onhygiënische situaties ontstaan. In overleg bespreken we de aanpak om uw kind zindelijk te laten worden. Zelf leg ik er niet te veel nadruk op, ik bied het potje aan als ik denk dat een kind er aan toe is. Het helpt als uw kind ook de andere kinderen naar de wc ziet gaan.

Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie bij mij uitgevoerd waardoor u er zeker van kan zijn dat uw kind in een veilige en gezonde omgeving wordt verzorgd.

Ziek worden en zijn

Uw kindje kan ziek worden terwijl het bij mij is. Ik overleg dan met u wat we het beste kunnen doen. Als het kind zich er prettig bij voelt hoeft u het kind niet per se op te halen, mocht de koorts te veel oplopen of als uw kind zich niet prettig voelt vind ik wel dat u uw kind moet komen halen.

Heeft het kind een besmettelijke ziekte, houdt het dan liever nog even thuis. Dit in verband met de andere kinderen die bij mij komen. Dit geldt ook voor waterpokken als de blaasjes nog niet droog zijn, mazelen, rode hond, roodvonk, kinkhoest, vijfde en zesde ziekte, krentenbaard en zeker bij diarree. Ook als er hoofdluis is kunt u uw kind even niet brengen. Mocht er een besmettelijke kinderziekte of hoofdluis in uw privéomgeving voorkomen dan vraag ik u om dit ook te melden zodat ik het hier in de gaten kan houden. Gezien ik ook met jonge kindjes werk die nog niet alle inentingen hebben gehad ben ik hier heel streng in.

Als één van mijn eigen kinderen bovenstaande ziektes heeft zal ik dit melden en is de keuze aan u of u uw kind wel of niet brengt. Als u dan besluit geen opvang af te nemen blijven de uren wel staan want ik werk in principe wel door dus de keuze is aan u.

Gebruikt uw kind medicijnen dan kunnen die in overleg gegeven worden. Zet u er a.u.b. wel duidelijk op: naam van uw kind, naam van het medicijn en zorg dat de bijsluiter er bij zit.

Ik vraag u om een verklaring medicijngebruik in te vullen zodat eventueel verkeerd gebruik voorkomen wordt.

Sommige medicijnen mag ik niet aan uw kind geven, sommige handelingen mag ik niet voor uw kind doen. Dit is wettelijk geregeld. Voorbeelden zijn sondevoeding, injecteren. Mocht uw kind deze speciale zorg nodig hebben, dan overleg ik met u hoe we dit eventueel kunnen regelen (hulp van buitenaf, instructie door de arts, enz.).