Huisregels

Om prettig met elkaar samen te leven en opvoeden hebben we in mijn huis een paar praktische afspraken waar we u vragen rekening mee te houden:

Ik hanteer € 6,00 per kind per uur, hierbij komen per maand nog de bureaukosten bij.
De minimale afname is bij dagopvang (0-4 jaar) 15 uur per week en bij BSO 15 uur per maand per kind!

Wat u moet meenemen

* Voldoende luiers (eventueel kunt u ook een pak mij achterlaten dan geef ik door wanneer het bijna op is)
* Poedermelk (eventueel kunt u ook een pak/blik mij achterlaten dan geef ik door wanneer het bijna op is)
* Fles of tuitbeker voorzien van naam
* Eigen knuffel/tut/speen
* Eventuele speciale voeding (potjes of dieetvoeding)
* Reservekleding denk aan zomer en winter kleding. Voor baby’s extra kleding ongeveer 3 setjes dit kan in een eigen mandje van uw zoon/dochter. Uiteraard heb ik zelf ook wat reservekleding liggen, maar ik kan natuurlijk niet alle maten op voorraad leggen. Als er gebruik gemaakt wordt van mijn reserve kleding dan verzoek ik deze zo spoedig mogelijk gewassen terug te krijgen.

Als u opvang bij mij afneemt is dit inclusief:

* Fruit (geen potjes die dient u zelf mee te geven)
* Broodmaaltijd (tenzij uw kind geen donkerbruin brood eet)
* Tussendoortje
* Diner (geen potjes die dient u zelf mee te geven)
* Drinken

Aanvullende informatie:

Als ik uw kind van school moet op gaan halen gaat mijn uurtarief in vanaf het moment dat ik thuis vertrek en als ik uw kind moet wegbrengen bereken ik mijn tarief door totdat ik thuis ben. Doorgaans is dit 15 minuten, tenzij de school verder weg ligt. Dit wordt per kind en per moment berekend.

Wijzigingen of afmeldingen moeten 1 week van te voren schriftelijk worden doorgegeven zodat ik rekening kan houden met de bezetting en boodschappen. Als u niet tijdig afmeld zie ik dit als verzuim en die wordt berekend met een toeslag van 50%. Dat wil zeggen dat de gereserveerde uren plus de toeslag in rekening breng!!
Bij ziekte van uw kind of uzelf bereken ik de gereserveerde dagen ook door, maar reken ik geen verzuimtoeslag. U dient uw kind naast ziekmelden ook beter te melden.
De opvangtijden voor uw kind kunt u maandelijks schriftelijk per mail of online via het opvanguren formulier aan mij kenbaar maken zodat ik de opvang goed kan afstemmen. Bij flexibele roosters kan het zijn dat ik niet altijd kan omdat ik maar maximaal 5 kinderen tegelijk kan plaatsen. Wees dus op tijd met aanvragen van de uren, want ik verwerk ze op volgorde van binnenkomst.

Noodopvang is in overleg altijd mogelijk mits ik plaats heb, hierbij reken ik wel een toeslag van € 1,00 per uur. Onder noodopvang versta ik opvang die binnen 48 uur moet plaatsvinden. *

 Omdat ik met contracturen werken geld dat deze uren altijd minimaal betaald moeten worden, ook als u uw kind(eren) minder brengt door ziekte of vakantie van één van/of beide partijen. Met mijn vakantiedagen is al rekening gehouden in de contracturen dus ook deze periode’s betaald u de volledige contracturen. Deze contracturen uren zijn namelijk berekend over de overige weken van het jaar  en gedeeld door 12 maanden en zijn ten alle tijden gereserveerd voor uw kind(eren).Niet afgenomen dagen kunnen niet geruild worden omdat ik daar geen ruimte voor heb helaas. Uren die u boven uw contracturen afneemt worden in december in rekening gebracht, of bij het einde van uw overeenkomst.  

In het weekend sta ik niet op voor 09:00, overnachten kan dan wel. (als uw kind dan wakker wordt sta ik uiteraard wel op)

Op feestdagen*  reken ik altijd  € 2,50 toeslag, ook als deze op een doordeweekse dag valt.

Mijn vakantieschema staat elk jaar zo vroeg mogelijk op de site, zodat u eventueel uw vrije dagen erop af kunt stemmen.

Ik maak geregeld foto’s van uw kind(eren), sommige zal ik online op mijn facebookpagina plaatsen. Hiervoor heb ik wel uw handtekening nodig zodat iedereen beschermd wordt in de wet op de privacy. Eventueel kan ik de foto’s ook op aangeleverde usb zetten.

Klachten

Als u een opmerking heeft, ook al vindt u het moeilijk om het te zeggen: zeg het toch. Samen willen we ervoor zorgen dat uw kind een leuke tijd heeft bij mij als gastouder en ik stel uw opmerkingen -positief en negatief – op prijs.

Laat altijd een actueel telefoonnummer achter voor noodgevallen waarop ik u kan bereiken!

Op de dagen en uren dat ik vrij ben staat mijn mobiele telefoon uit, dus alle wijzigingen en aanvragen dient u schriftelijk of per mail aan mij door te geven. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van het opvanguren formulier

*nieuwjaarsdag, carnaval, goede vrijdag, 1e paasdag, 2e paasdag, koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, 1e pinksterdag, 2e pinksterdag, 1e kerstdag, 2e kerstdag en oudejaarsdag.