Referenties

De referenties hieronder zijn i.v.m. de wet op de privacy een beetje aangepast door de namen af te korten naar een hoofdletter. De originele referenties en diploma’s heb ik in mijn portfolio en zijn beschikbaar ter inzage.

Diploma's en certificaten

 

Moeder D.V. van B & S (2013)
Moeder M.v.O. van J (2012)
Moeder D.G. van A & R (2012)
Moeder M.v.R-W. van L & F (2012)
Moeder A.B. van D & B (2011)
Moeder M.M. van B & C (2011)
Pleegzorgwerker van C (2011)
Moeder C.K. van E (2010)
Moeder M.R. van J (2009)
Moeder M.L. van S (2008)
Moeder M.v.G. van S & M (2008)
Moeder M.L.T. van J, B, M & M (2006)

 

Bemiddelingmedewerker K.M. van een GOB (2012)
Bemiddelingmedewerker M.K. van een GOB (2011)
Bemiddelingmedewerker D.A. van een GOB (2010)